TMA Strategisch Talentmanagement

TMA Talentenanalyse

TMA Strategisch Talentmanagement

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol als ze werk doen dat echt bij hen past: werk dat in lijn ligt met hun talenten, capaciteiten en competenties.

Maar hoe kom je erachter wat jouw talenten zijn? Welke talenten heb je nodig in een bepaalde functie? Welke talent hebben mijn medewerkers in huis? Hoe bouw je aan een werkomgeving waarin mensen echt op basis van talenten met elkaar samenwerken?

Blue Ocean is expert op het gebied van talent ontwikkeling op individueel en team niveau. Ik maak gebruik van de TMA methode om overzichtelijk te maken welke talenten personen of teams in huis hebben en waar en hoe dit talent succesvol kan worden ingezet.

TMA Methode is een geïntegreerde systematiek voor strategisch talentmanagement en ondersteunt zowel medewerker als managers met heldere en positief geformuleerde selectie-, ontwikkeling- en coaching-instrumenten.

TMA wordt aangeboden als een on-line platform voor strategisch en continue talent- en competentie management, team instrumenten, 360 graden feedback, loopbaancentra, talentenanalyses, management development trajecten, mobiliteitsvraagstukken, coaching en beroepskeuze, voor zowel groepen als individuen. Bekijk hier de verschillende TMA Rapporten.

Ben je benieuwd wat talent ontwikkeling jou kan opleveren, voor jezelf of voor jouw (sales-) team? Neem dan nu contact op