Bekwaam en integer recruitment: de Recruitercode

In Nederland kan iedereen recruiter worden. Het is geen beschermd beroep. Daarom startte een groep recruitment professionals in 2018 met het uitwerken van richtlijnen over hoe goed recruitment eruit zou moeten zien. In 2021 kwam daaruit de Recuitercode gerold. Een set van regels en eisen, waarmee de professionele recruiter zich onderscheidt in de markt.

Iedereen kan recruiter worden

Als je zelf op zoek bent naar een recruiter, weet je het waarschijnlijk wel. Ze zijn er in overvloed. Maar hoe is de kwaliteit van de dienstverlening? Aan welke eisen moeten recruiters voldoen om zichzelf in de markt te zetten? Het antwoord is simpel. Het is een vrij beroep en daarom zijn er geen regels.

De noodzaak voor een gedragscode

De Recruitercode zorgt er nu voor dat je toch het kaf van het koren kunt scheiden. Want juist voor dit vak is een richtlijn voor minimale ethische normen zeer welkom. Je werkt immers met mensen. Elke recruiter die zich aan deze gedragscode committeert, neemt het vak serieus.

Wat houdt de Recruitercode in?

Wat betekent het als een recruiter is aangesloten bij de Recruitercode? Aan welke eisen moet de recruitment professional voldoen? Het is een set van ruim 40 richtlijnen, die kennis van het vak voorschrijft en integriteit eist. En natuurlijk moet de professionele recruiter wet- en regelgeving opvolgen. De hoofdlijnen zijn:

1.  Vereiste vaardigheden en kennis van het vak
2. Integriteit bewaren voor een goede reputatie van het vak
3. Anti-discriminatie krijgt aandacht door toetsbare criteria voor kandidaten
4. Communicatie is transparant en respectvol. Met correcte informatie
5 . Wet- en regelgeving worden nageleefd. Van arbeidsrecht, NVP sollicitatiecode tot AVG
6. Goed omgaan met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens
7. Helder over arbeidsvoorwaarden. En een stabiele, eenduidige uitvoering beloningsbeleid

De naleving van de code? De klachtencommissie helpt!

Elk aangesloten lid van de Recruitercode committeert zich aan de eisen van de code. Zij kan een beperkt aantal punten aangeven, waaraan nog niet voldaan is. Met een stappenplan om dit te verbeteren binnen bepaalde tijd. Dit garandeert de kwaliteit van de leden. Heeft een kandidaat of opdrachtgever te maken met problemen, die niet met de recruiter op te lossen zijn? Dan kan de klacht bij Recruitercode gemeld worden. Op deze manier blijven de aangesloten leden scherp en houden zij de gedragscode hoog.

“Blue Ocean Recruitment werkt al sinds 2012 volgens een heldere gedragscode. Wij dachten mee met de werkgroep en sloten ons in 2021 direct aan bij de Recruitercode.”

7 december 2022 |

Blue Ocean Recruitment