Werkgeluk vinden, hoe doe je dat? Inzichten van Daniel Pink

We brengen een groot deel van ons leven op het werk door. Dus het streven naar geluk op de werkvloer is geen luxe maar eerder noodzaak. In zijn boek “Drive: De verrassende waarheid over wat ons motiveert,” werpt Daniel Pink een blik op wat ons echt drijft. Zijn fascinerende inzichten kunnen ons helpen om succesvol te zijn. En bovendien laat hij zien hoe we werkgeluk vinden.

Intrinsieke motivatie waarmee we werkgeluk vinden

Volgens Pink is intrinsieke motivatie de sleutel tot werkgeluk. Hij identificeert drie elementen die deze motivatie voeden: autonomie, meesterschap en zingeving.

  1. Autonomie
    Iedereen heeft de behoefte om controle te hebben over zijn werk. Wanneer we autonomie ervaren, voelen we ons meer betrokken en gelukkiger in onze taken. Het geeft ons het gevoel dat we onze eigen keuzes kunnen maken en ons werk kunnen inrichten zoals wij dat willen.
  2. Meesterschap
    Mensen streven van nature naar groei en verbetering. Het streven naar meesterschap in ons werk, het constant verbeteren van onze vaardigheden en het overwinnen van uitdagingen, geeft ons een gevoel van voldoening en geluk.
  3. Zingeving
    Het hebben van een duidelijk doel of een hogere betekenis in ons werk is een krachtige drijfveer. Wanneer we begrijpen hoe ons werk bijdraagt aan grotere doelen of de maatschappij, voelen we ons meer verbonden en gelukkiger.

De Autonomieparadox
Pink bespreekt de paradox van autonomie: mensen verlangen naar autonomie, maar te veel zelfstandigheid en keuzevrijheid kan overweldigend zijn. Het draait allemaal om het vinden van de juiste balans. Werkgevers doen er goed aan hun werknemers de vrijheid te geven om hun werk aan te pakken op een manier die voor hen zinvol is, maar moeten ook duidelijke kaders en doelen bieden.

Zelfsturende Teams
Pink benadrukt het belang van zelfsturende teams. Het team bepaalt zelf de doelen, werkwijze en de bijdrage van de teamleden. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor taken, activiteiten en resultaten. Binnen het team hebben de leden de autonomie om beslissingen te nemen en hun werk te organiseren, zonder dat er een leidinggevende aan te pas komt. Dit bevordert samenwerking, creativiteit en individuele groei. En dat leidt uiteindelijk tot meer werkgeluk.

Het Streven naar Flow
Flow, zoals beschreven door psycholoog Mihaly Csikszentmihalyi, is de staat waarin we volledig opgaan in ons werk, de tijd vergeten en ons buitengewoon voldaan voelen. Het bereiken van flow in ons werk, waarin we uitgedaagd worden, maar onze vaardigheden gelijke tred houden, is een belangrijk ingrediënt voor werkgeluk.

Werkgeluk en succes gaan hand in hand
Leuk, al die gelukkige werknemers. Maar bedrijven willen output. En wat een geluk: werkgeluk vinden en succesvol zijn gaan hand in hand. Werken vanuit een tevreden basis geeft minder ruis op de werkvloer. Het verhoogt de efficiëntie en gelukkige werknemers zijn succesvoller dan hun ongelukkige collega’s.

Conclusie
De inzichten van Daniel Pink dagen ons uit om te heroverwegen wat werkmotivatie en geluk echt betekenen. Je verkrijgt het niet zozeer door externe beloningen, maar vooral door intrinsieke motivatie. Als we autonomie, meesterschap en zingeving in ons werk nastreven, kunnen we niet alleen succesvol zijn, maar ook vervuld en gelukkig. Het is tijd om de kracht van werkgeluk serieus te nemen en te omarmen als de drijvende kracht achter onze professionele groei en persoonlijk welzijn.

Kan jij wel wat meer geluk gebruiken op de werkvloer?

Ken jij de intrinsieke motivatie van jouw werknemers? En van je collega’s binnen het team? Of wil je dieper ingaan op de motivatie van kandidaten voor een vacature? Misschien ben je er voor jezelf nog niet helemaal uit? Wij maken bij assessments gebruik van de TMA talentenanalyse. Daarbij brengen wij ook de intrinsieke motivatie van mensen boven water. Het is een goede indicator om werkgeluk te voorspellen in een nieuwe functie.

7 december 2022 |

Blue Ocean Recruitment